กลับไปหน้าที่แล้วกลับสู่หน้าบ้านไปหน้าถัดไป

สูตรปักหลักสิบ-บนไร้เทียมทาน

สูตรปักหลักสิบบนนี้จะมีทั้งหมด 10 สูตร การคำนวณจะต้องใช้ทั้ง 10 สูตรในการคำนวณเพื่อค้นหา เลขเด็ดที่จะมาหลักสิบบนในงวดต่อไป วิธีการคำนวณก็คำนวนตามแต่ละสูตรจะกำหนด เมื่อได้แต่ละสูตรแล้วตกเลขใดให้ดูช่องนั้น เช่นสูตรที่ 1 เอาหลักแสน + หลักหมื่น เลขบนรางวัลที่ 1 งวดที่แล้ว ได้เท่าไหร่เอาไปเทียบกับตาราง ถ้าได้เลขเกิน 10 ให้ดูเฉพาะตัวหลัง เช่นได้ 17 ให้ถือเป็น 7 ครับ สมมุตรว่า 5 ก็ดูตารางช่องเลข 5 จะมีเลขเด่นดังนี้ 6 8 9 0 1 2 4 ก็จดไว้ ทำอย่างนี้ไปทุกสูตร เมื่อครบแล้วทั้ง 10 สูตร เราจะมา ประมวลผลเลขเด็ดกันอีกที่หนึ่ง ขั้นตอนการประมวลผลคือให้นับเลขที่ได้ทั้งหมดว่าเลข 0 มีซ้ำกี่ครั้ง เลข 1 กี่ครั้ง จนถึงเลข 9 แล้วเช็คดูว่าเลขแต่ละตัวตัวไหนที่ซ้ำมากที่สุด และรองลงมา และรองลงมาอีกทีเป็นเลขเด่นหลักสิบงวดต่อไป
ตัวอย่างการใช้งาน
จะคำนวณงวดที่ 16 ตุลาคม 2541 จะต้องใช้งวดก่อนนหน้าคือ วันที่ 1 ตุลาคม 2541 ครับ
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2541 เลขที่ออก 987844 ล่าง 18

จากสูตรที่ 1 จะตกเลข 7 ได้เลขเด่นคือ --------> 8 0 1 2 3 4 6
จากสูตรที่ 2 จะตกเลข 5 ได้เลขเด่นคือ --------> 5 6 7 8 9 3 4
จากสูตรที่ 3 จะตกเลข 3 ได้เลขเด่นคือ --------> 4 6 7 8 9 1 2
จากสูตรที่ 4 จะตกเลข 8 ได้เลขเด่นคือ --------> 8 9 3 4 5 6 7
จากสูตรที่ 5 จะตกเลข 5 ได้เลขเด่นคือ --------> 5 6 8 0 1 2 4
จากสูตรที่ 6 จะตกเลข 2 ได้เลขเด่นคือ --------> 2 3 4 5 6 8 1
จากสูตรที่ 7 จะตกเลข 9 ได้เลขเด่นคือ --------> 9 1 3 4 6 7 8
จากสูตรที่ 8 จะตกเลข 7 ได้เลขเด่นคือ --------> 7 9 1 3 4 5 6
จากสูตรที่ 9 จะตกเลข 2 ได้เลขเด่นคือ --------> 2 4 6 8 9 0 1
จากสูตรที่ 10 จะตกเลข 2 ได้เลขเด่นคือ ------> 2 4 6 8 9 0 1

สรุปเลขเด่น
ให้นับจำนวนเลขแต่ละตัวตั้งแต่ 0 - 9 ว่าแต่ละตัวมีจำนวนกี่ครั้งดังนี้ เลข 0 มีจำนวน 4 ครั้ง
เลข 1 มีจำนวน 8 ครั้ง
เลข 2 มีจำนวน 6 ครั้ง
เลข 3 มีจำนวน 6 ครั้ง
เลข 4 มีจำนวน 10 ครั้ง
เลข 5 มีจำนวน 5 ครั้ง
เลข 6 มีจำนวน 10 ครั้ง
เลข 7 มีจำนวน 5 ครั้ง
เลข 8 มีจำนวน 9 ครั้ง
เลข 9 มีจำนวน 7 ครั้ง

เรียงตามลำดับจำนวนครั้งเป็นเลขเด่นหลักสิบบนงวดต่อไปดังนี้
เด่น --------------> 4 6
รอง ---------------> 8
กัน ---------------> 1
ผลวันที่ 16 ตุลาคม 2541 ออก 261080 ถูกหลักสิบ 8 ในตัวรอง(ส่วนมากตัวเด่นมากมักไม่ค่อยออกครับ)

รายละเอียดสูตรทั้ง 10 สูตร

สูตรที่ 1
เอาหลักแสน + หลักหมื่น บนเทียบ
0
1 3 4 5 6 7 9
1
2 4 5 6 7 8 0
2
3 5 6 7 8 9 1
3
4 6 7 8 9 0 2
4
5 7 8 9 0 1 3
5
6 8 9 0 1 2 4
6
7 9 0 1 2 3 5
7
8 0 1 2 3 4 6
8
9 1 2 3 4 5 7
9
0 2 3 4 5 6 8


สูตรที่ 2
เอาหลักหมื่น + หลักพัน บนเทียบ
0
0 1 2 3 4 8 9
1
1 2 3 4 5 9 0
2
2 3 4 5 6 0 1
3
3 4 5 6 7 1 2
4
4 5 6 7 8 2 3
5
5 6 7 8 9 3 4
6
6 7 8 9 0 4 5
7
7 8 9 0 1 5 6
8
8 9 0 1 2 6 7
9
9 0 1 2 3 7 8


สูตรที่ 3
เอาหลักแสน + หลักหน่วย บนเทียบ
0
1 3 4 5 6 8 9
1
2 4 5 6 7 9 0
2
3 5 6 7 8 0 1
3
4 6 7 8 9 1 2
4
5 7 8 9 0 2 3
5
6 8 9 0 1 3 4
6
7 9 0 1 2 4 5
7
8 0 1 2 3 5 6
8
9 1 2 3 4 6 7
9
0 2 3 4 5 7 8


สูตรที่ 4
เอาหลักสิบ + หลักหน่วย บนเทียบ
0
0 1 5 6 7 8 9
1
1 2 6 7 8 9 0
2
2 3 7 8 9 0 1
3
3 4 8 9 0 1 2
4
4 5 9 0 1 2 3
5
5 6 0 1 2 3 4
6
6 7 1 2 3 4 5
7
7 8 2 3 4 5 6
8
8 9 3 4 5 6 7
9
9 0 4 5 6 7 8


สูตรที่ 5
เอาหลักหน่วยบน + หลักสิบ 2 ตัวล่างเทียบ
0
0 1 3 5 6 7 9
1
1 2 4 6 7 8 0
2
2 3 5 7 8 9 1
3
3 4 6 8 9 0 2
4
4 5 7 9 0 1 3
5
5 6 8 0 1 2 4
6
6 7 9 1 2 3 5
7
7 8 0 2 3 4 6
8
8 9 1 3 4 5 7
9
9 0 2 4 5 6 8


สูตรที่ 6
เอาหลักหน่วยบน + หลักหน่วย 2 ตัวล่างเทียบ
0
0 1 2 3 4 6 9
1
1 2 3 4 5 7 0
2
2 3 4 5 6 8 1
3
3 4 5 6 7 9 2
4
4 5 6 7 8 0 3
5
5 6 7 8 9 1 4
6
6 7 8 9 0 2 5
7
7 8 9 0 1 3 6
8
8 9 0 1 2 4 7
9
9 0 1 2 3 5 8


สูตรที่ 7
เอาหลักสิบ + หลักหน่วยเลขท้าย 2 ตัวล่างเทียบ
0
0 2 4 5 7 8 9
1
1 3 5 6 8 9 0
2
2 4 6 7 9 0 1
3
3 5 7 8 0 1 2
4
4 6 8 9 1 2 3
5
5 7 9 0 2 3 4
6
6 8 0 1 3 4 5
7
7 9 1 2 4 5 6
8
8 0 2 3 5 6 7
9
9 1 3 4 6 7 8


สูตรที่ 8
เอาหลักแสนบน + หลักหน่วยล่างเทียบ
0
0 2 4 6 7 8 9
1
1 3 5 7 8 9 0
2
2 4 6 8 9 0 1
3
3 5 7 9 0 1 2
4
4 6 8 0 1 2 3
5
5 7 9 1 2 3 4
6
6 8 0 2 3 4 5
7
7 9 1 3 4 5 6
8
8 0 2 4 5 6 7
9
9 1 3 5 6 7 8


สูตรที่ 9
เอาหลักร้อยบน + หลักสิบบนเทียบ
0
0 2 4 6 7 8 9
1
1 3 5 7 8 9 0
2
2 4 6 8 9 0 1
3
3 5 7 9 0 1 2
4
4 6 8 0 1 2 3
5
5 7 9 1 2 3 4
6
6 8 0 2 3 4 5
7
7 9 1 3 4 5 6
8
8 0 2 4 5 6 7
9
9 1 3 5 6 7 8


สูตรที่ 10
เอาหลักหมื่นบน + หลักสิบบนเทียบ
0
0 2 4 6 7 8 9
1
1 3 5 7 8 9 0
2
2 4 6 8 9 0 1
3
3 5 7 9 0 1 2
4
4 6 8 0 1 2 3
5
5 7 9 1 2 3 4
6
6 8 0 2 3 4 5
7
7 9 1 3 4 5 6
8
8 0 2 4 5 6 7
9
9 1 3 5 6 7 8


พิเศษสำหรับสมาชิกที่ไม่ต้องการคำนวณเอง สามารถ Download โปรแกรม
หลักสิบ-หน่วย-วิ่งบนของแจ๋วจริงไปใช้ได้เลยครับ
Download โปรแกรมคำนวณล็อตเตอรี่ Version 1.1 (159K)
อาทิตย์หน้ามาต่อกันเรื่องสูตรปักหลักหน่วย-ไร้เทียมทานครับ


กลับไปหน้าที่แล้วกลับสู่หน้าบ้านไปหน้าถัดไป